Phone (04) 3-9332620

Thông báo

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8

“ HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Tại Hà Nội, Hội Hóa học Việt nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề “ HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Hội nghị đã tập hợp gần 300 đại biểu đến từ các Cơ quan quản lý nhà nước nghành Hóa chất, các Viện Nghiên cứu , Các trường Đại học, các Doanh nghiệp  sản xuất kinh doanh Hóa chất trong  nước,  các doanh nghiệp nước ngoài, và có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam, Các bạn chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Việt nam.

>> Xem tiếp
Tập huấn về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm

Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường tổ chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành.

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ VÀ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SAU KHÓA HỌC.

>> Xem tiếp
Thông báo số 1 Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam" Thông báo số 1 Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam"

Mục tiêu Hội thảo: Chia sẻ thông tin, nhận thức và các yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và tổ chức Hội.

>> Xem tiếp
Hoi-nghi-an-toan-va-an-ninh-hoa-chat-Ba-Lan Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn và an ninh hóa chất tại Ba Lan Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn và an ninh hóa chất sẽ được tổ chức vào ngày 18-20 tháng 4 năm 2016 tại Ba Lan. >> Xem tiếp
RCLG meeting 2016 UPCOMING MEETINGS: MIAMI AND RIO The next RCLG meeting will take place in Miami, Florida from April 27-28 2016 at the Loews Miami Beach Hotel, Miami, Florida. The late-2016 conference will be hosted by Abiquim in Rio de Janeiro, Brazil, on November 7-8, 2016. >> Xem tiếp

Tin mới nhất

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất