Phone (04) 3-9332620

Tập huấn về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm

THÔNG BÁO VỀ LỚP TẬP HUẤN:
Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường tổ chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành.

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ VÀ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SAU KHÓA HỌC.

1. Thời gian: Học viên thuộc mỗi khóa trên đăng ký thời gian để tham dự tương ứng lớp tổ chức cho mỗi khóa, cụ thể như sau:

a. Khóa 1 - Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp:

- Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 05/11/2018.

- Thời lượng tập huấn: Trong 01 ngày.

b. Khóa 2 - Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành

- Lớp 1: Tổ chức 02 ngày, ngày 25/10/2018 (thứ năm) và ngày 26/10/2018 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 25/10/2018.

- Lớp 2: Tổ chức 02 ngày, ngày 06/11/2018 (thứ ba) và ngày 07/11/2018 (thứ tư). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 06/11/2018.

- Lớp 3: Tổ chức 02 ngày, ngày 08/11/2018 (thứ năm) và ngày 09/11/2018 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 08/11/2018.

2. Địa điểm tập huấn:

Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

3. Kinh phí - Đăng ký tập huấn:

- Toàn bộ kinh phí khóa tập huấn trên được ngân sách thành phố đài thọ chi trả. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên do đơn vị cử học viên tự túc chi trả.

- Thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm - Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi bằng email bản scan trước, mang theo bảng đăng ký khi tham gia khóa huấn luyện) theo địa chỉ sau:

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường.

Địa chỉ: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

��Tuyết Loan (0967.086.939)

Email: tuyetloan@ungphosuco.vn

Trân trọng thông báo khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được biết để đăng ký tham gia./.

Phản hồi từ khách hàng

Họ tên:
Mobile:
Email:
Nội dung:

Tin khác

Tin mới nhất

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất