Phone (04) 3-9332620

HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8

“ HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Tại Hà Nội, Hội Hóa học Việt nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề “ HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Hội nghị đã tập hợp gần 300 đại biểu đến từ các Cơ quan quản lý nhà nước nghành Hóa chất, các Viện Nghiên cứu , Các trường Đại học, các Doanh nghiệp  sản xuất kinh doanh Hóa chất trong  nước,  các doanh nghiệp nước ngoài, và có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam, Các bạn chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Việt nam.

Giáo sư Tiến sỹ Khoa học- Viện Sỹ Đặng Vũ Minh -  Chủ Tịch Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam, Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tich Hội Hóa học Việt nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong phiên toàn thể tại Hội trường lớn , Hội nghị đã nghe các tham luận :

  •  Tham luận của  Vụ Khoa học – Công  nghệ - Bộ Công thương về Ngành Công nghiệp Hóa chất Việt nam với cuộc CM KT 4.0
  • Tham luận của Tập đoàn Hóa chất Việt nam về Các vấn đề cần quan tâm của ngành CNHCVN hướng tới sự phát triển  bền vững
  • Tham luận của Tập đoàn dầu khí Việt nam “ Thành tự KHCN và định hướng phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí “

Các tham luận trên đã nêu được khái quát thực trạng của ngành CNHC Việt nam , hướng phát triển và những yêu cầu thực tiễn đặt ra cho các nhà Quản lý, các nhà khoa học tập trung nghiên cứu giải quyết trong thới gian tới và trong tương lai. Các tham luận trên cũng nêu  rõ tầm quan trọng của việc  đẩy mạnh hơn nữa gắn kết  giữa Nghiên cứu khoa học và Sản xuất  trong ngành CNHC của nước ta.

Sau phiên họp toàn thể, Hội nghị phân ra 6 tiểu ban chuyên sâu :

  • Hội thảo “ Thu gom , xử lý, yais sử dụng chất thải ngành CNHC trong nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững “
  • Hội thảo của Tiểu ban Polyme-Vật liệu
  • Hội Thảo Hóa học xanh Việt Nam – Hàn Quốc
  • Hội thảo của Tiểu ban Hợp chất tự nhiên và Sinh Hóa
  • Hội thảo của Tiểu ban Giảng dạy Hóa học
  • Hội thảo của tiểu ban Hữu cơ – Hóa Dược – Xúc tác

Tại các tiểu ban , rất nhiều tham luận chuyên sâu thuộc các lĩnh vực nêu trên đã được trình bày, thảo luận, phân tích sâu sắc. Các thànhviên tham dự đã có dịp tốt trực tiếp chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn của ngành mình.

Mặc dù chỉ diễn ra trong trọn một ngày, Hội nghị đã được tổ chức một cách khoa học, đã diễn ra rất sôi nổi và có  hiệu quả cao.

Mai Đức Thắng – Hội HHVN

Phản hồi từ khách hàng

Họ tên:
Mobile:
Email:
Nội dung:

Tin khác

Tin mới nhất

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất