Phone (04) 3-9332620

TÀI LIỆU HỘI THẢO ĐÀO TẠO RC TÍCH HỢP AN TOÀN QUÁ TRÌNH – AN TOÀN PHÂN PHỐI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG RC

Trong 3 ngày từ 22 đến 24/3/2016. Tại Khách sạn Quân đội 1A Nguyễn Tri Phương - Hà Nội; Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) – Hội Hóa học Việt Nam (CSV), Hội Hóa học Nhật Bản (JCIA) và Cục Hóa chất – Bộ Công Thương Việt Nam đã đồng tổ chức lớp Tập huấn – Hội thảo đào tạo tích hợp: “AN TOÀN QUÁ TRÌNH – AN TOÀN PHÂN PHỐI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG RC”.
Các bài giảng đầy đủ có thể tải về theo các đường link sau:

(1) The History and Activities of  Responsible Care in Japan:

http://www.mediafire.com/download/cziym4xx8t7ddih/%281%29_History_and_Activities_of_Responsible_Care_in_Japan_Hiraoka%2C_22MAR2016.pptx

(2) Case study training:

 http://www.mediafire.com/download/r2t34ahjsagxhwa/%282%29-2_Case_study_training.pptx

(3) Lessons learned from the recent serious accidents and Best Practices for process safety in Japan:

http://www.mediafire.com/download/zc4a79747uzl7v8/%283%29-1_Lessons_learned_from_serous_AccidentFinalV3.ppt

(4) Management of storage and transport of hazardous materials:

http://www.mediafire.com/download/o3szmwop23sn5n7/%284%29_management_of_strage_and_transport_of_hazardous_materials.pptx

(5) Key Performance Indicator and Global Process Safety Metric:

http://www.mediafire.com/download/27ynz9y26kl625x/%285%29_Process_safety_mertrics_%28for_presentation%29_%281%29.pptx

Safety Awareness Training:

http://www.mediafire.com/download/tgc1jjiar1dh1e1/safety_awarenes_Eng.pptx

PMPC 1(Mật khẩu: pmpc):

http://www.mediafire.com/download/pg8r62r8y5pod3y/PMPC_Safety_Activities_for_JCIA_23_Mar_2016_Rev_2_Section_1_PMPC_introduction.pptx

PMPC 2(Mật khẩu: pmpc):

http://www.mediafire.com/download/kiuhser1116hpr2/PMPC_Safety_Activities_for_JCIA_23_Mar_2016_Rev_2_Section_2-1_Org_chat_to_Lesson_learnt.pptx

 

Phản hồi từ khách hàng

Họ tên:
Mobile:
Email:
Nội dung:

Tài liệu khác

Tin mới nhất

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất