Phone (04) 3-9332620

Kho tài liệu

TÀI LIỆU HỘI THẢO ĐÀO TẠO RC TÍCH HỢP AN TOÀN QUÁ TRÌNH – AN TOÀN PHÂN PHỐI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG RC
Trong 3 ngày từ 22 đến 24/3/2016. Tại Khách sạn Quân đội 1A Nguyễn Tri Phương - Hà Nội; Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) – Hội Hóa học Việt Nam (CSV), Hội Hóa học Nhật Bản (JCIA) và Cục Hóa chất – Bộ Công Thương Việt Nam đã đồng tổ chức lớp Tập huấn – Hội thảo đào tạo tích hợp: “AN TOÀN QUÁ TRÌNH – AN TOÀN PHÂN PHỐI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG RC”.

>> Download

Tin mới nhất

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất