Phone (04) 3-9332620

HỘI THẢO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC “ QUẢN LÝ AN TOÀN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT HÓA CHẤT NHẰM BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG , CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT”

HỘI THẢO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
“ QUẢN LÝ AN TOÀN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT HÓA CHẤT NHẰM BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG , CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT”
Ngày 26/7/2019, tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Hội Hóa học Việt nam ( CSV ), Hội đồng Trách nhiệm xã hội tự nguyện các Doanh nghiệp Hóa chất Việt Nam ( VRCC ); với sự tài trợ của Liên Hiệp các Hội KHKT Việt Nam ( VUSTA ) đã tổ chức cuộc Hội thảo – Phổ biến kiến thức : “Quản lý an toàn quá trình sản xuất hóa chất nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, cộng đồng và môi trường cho các doanh nghiệp hóa chất”
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, một Doanh nghiệp đang vươn lên vượt khó trong sản xuất – kinh doanh, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; thành viên mới của VRCC đã được chọn làm nơi tổ chức Hội thảo.
Chủ tịch Hội Hóa học Việt nam Lê Quốc Khánh;, Chủ tịch VRCC Đỗ Duy Phi và các PCT; Phó TGĐ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam VINACHEM Ngô Đại Quang; Phó viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt nam Phạm Huy Đông… đã tham dự Hội thảo.


Tới dự Hội thảo còn có gần 50 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách An toàn, phụ trách công tác RC đến từ các đơn vị thành viên phía bắc của VRCC.
Chủ tịch CSV Lê Quốc Khánh đã phát biểu khai mạc Hội thảo, nêu rõ tính cần thiết của việc thường xuyên cập nhật, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo An toàn – Sức khỏe – môi trường trong sản xuất, đặc biệt là tại các nhà máy Hóa chất.
Tại Hội Thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo :
- Phương pháp tiếp cận hiện đại trong quản lý An toàn Hóa chất do Ông Đỗ Thanh Bái , PCT VRCC trình bày.
- Tham luận về Công tác An toàn trong sản xuất Hóa chất ,do Ông Phan Thanh Bình VINACHEM trình bày.
- An toàn Hóa chất , những điều cần lưu ý – Những điểm mới của Nghị định 113/2017 NĐ-CP, do ông Phạm Huy Đông , PVT Viện HHCN trình bày,
- Quản lý An toàn trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh Hóa chất , do ông Văn Khắc Minh – PTGĐ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trình bày
- Quản lý công tác an toàn trong sản xuất-kinh doanh tại Công ty CPPLNC Văn Điển , do ông Phạm Quang Trung, Phó TGĐ trình bày.
- Kinh nghiệm quản lý an toàn trong quá trình sản xuất Amoniac ( NH3 ) của Công ty Đạm Ninh Bình 
Sau khi nghe các tham luận , các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình sản xuất – kinh doanh tại đơn vị mình . 
Kết luận Hội thảo, Ông Đỗ Duy Phi, Chủ tịch VRCC nêu rõ: những hoạt động nâng cao nhận thức về An toàn trong quá trình sản xuất sẽ luôn luôn được VRCC quan tâm , và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Mai Đức Thắng – PCT VRCC

Phản hồi từ khách hàng

DT (longnguyenhl2009@gmail.com)
Hay;
Họ tên:
Mobile:
Email:
Nội dung:

Tin khác

Tin mới nhất

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất