VRCC

Phone (04) 3-9332620

TẬP HUẤN VỀ GHS VÀ RESPONSIBLE CARE TẬP HUẤN VỀ GHS VÀ RESPONSIBLE CARE 10-2019

TẬP HUẤN VỀ GHS VÀ RESPONSIBLE CARE 10-2019
Ngày 22-23 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, Được sự ủy tác của Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ( METI ), Hiệp hội hợp tác kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản ( AOTS ) đã kết hợp với Cục hóa chất – Bộ Công thương Việt Nam ( VINACHEMIA ) , Với sự tham gia của Hội Hóa học Việt Nam ( CSV ), Hội đồng trách nhiệm xã hội các doanh nghiệp Hóa chất Việt Nam ( VRCC) , đã tổ chức lớp tập huấn sâu về GHS và Responsible Care . Đối tượng của chương trình này là các cán bộ kỹ thuật nòng cốt đến từ các cơ quan quản lý Hóa chất, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất ….

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8

“ HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Tại Hà Nội, Hội Hóa học Việt nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề “ HÓA HỌC VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Hội nghị đã tập hợp gần 300 đại biểu đến từ các Cơ quan quản lý nhà nước nghành Hóa chất, các Viện Nghiên cứu , Các trường Đại học, các Doanh nghiệp  sản xuất kinh doanh Hóa chất trong  nước,  các doanh nghiệp nước ngoài, và có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam, Các bạn chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Việt nam.

Dow triển khai chương trình “Lãnh đạo cùng hành động” củng cố cam kết chung tay hợp tác giải quyết các thách thức của cộng đồng tại Việt Nam Dow triển khai chương trình “Lãnh đạo cùng hành động” củng cố cam kết chung tay hợp tác giải quyết các thách thức của cộng đồng tại Việt Nam

Việt Nam, ngày 27/6/2017, Công ty Dow Chemical (NYSE: DOW) đã triển khai Chương trình Lãnh đạo cùng hành động (LIA) năm 2017 tại Việt Nam, qua đó tái khẳng định cam kết dài hạn của Dow trở thành đối tác phát triển bền vững then chốt của Việt Nam. 

Dow Việt Nam lần thứ năm liên tiếp được AmCham trao tặng Giải thưởng đóng góp vì cộng đồng Dow Việt Nam lần thứ năm liên tiếp được AmCham trao tặng Giải thưởng đóng góp vì cộng đồng

Dow Việt Nam lần thứ năm liên tiếp được AmCham trao tặng Giải thưởng đóng góp vì cộng đồng

Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của Dow Việt Nam trong việc tăng cường cam kết lâu dài của Công ty đối với thị trường Việt Nam

 

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 30 tháng 10 năm 2019 – Dow Việt Nam vinh dự được Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) trao tặng giải thưởng đóng góp vì cộng đồng, đánh dấu lần thứ năm liên tiếp Dow được vinh danh nhờ các hoạt động trách nhiệm xã hội bền vững tại Việt Nam. Giải thưởng danh giá này là sự ghi nhận và tôn vinh những cống hiến tích cực của Dow trong việc hỗ trợ người dân Việt Nam giải quyết những vấn đề cấp bách tại địa phương, đặc biệt trong phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất